SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Volebný oznam pre obyvateľov

 06.10.2022

V súvislosti s uplatnením zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase zverejňujeme usmernenie: Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Oprávnený volič - osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti. 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky. Posledný pracovný deň pred dňom konania spojených volieb, t.j. v piatok 28. októbra 2022, môže podať žiadosť najneskôr do 12:00 hod. 

Telefónny kontakt na zapisovateľku MVK pre Vyšnú Polianku je: 0948/663 713.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špecialny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonat' hlasovanie špecialnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom  žiada vykonat' hlasovanie špecialnym spôsobom, sa musí nachádzat' na území volebného obvodu pre vol'by poslancov obecného zastupitel'stva  podl'a miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadost'ou možno požiadat' o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zapisovateľ MVK zapíše oprávneného voliča osobitne do špeciálneho zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a osobitne do špeciálneho zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Zapisovatel' následne zabezpečí vyčiarknutie oprávneného voliča, ktorý požiadal o špecialny spôsob hlasovania, zo zoznamu voličov volebného okrsku. 


Zoznam aktualít: