SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Súčasnosť

Obec Vyšná Polianka sa vyznačuje hlavne svojou peknou okolitou prírodou, pokojom a polohou. Hoci sa nenachádza až tak blízko od okreného mesta Bardejov, práve vďaka uvedeným skutočnostiam si získala svojich obyvateľov, ktorí si tu postupne budovali svoje domovy. Bohatý a pestrý historický vývoj obce poznačil jeho súčasný stav, vzhľad, náboženské zloženie obyvateľstva, kultúru i celkový život. 

Napriek tomu, že sa obyvatelia zaoberali najmä poľnohospodárstvom, obchodom alebo remeslami, sa tu bohato vyvinul tiež kultúrny život, o ktorý sa starali učitelia, divadelníci i dobrovoľníci. Za zmienku určite stojí, že už pred rokom 1947 tu dobrú činnosť dosahovala divadelná skupina “Makovica” Alexandra Duchnoviča. Preto sa doteraz, hoci nepravidelne, konajú v sále kultúrneho domu divadelné predstavenia odohraté hercami z Divadla A. Duchnoviča Prešov, ktoré sa hrá sa v rusínskom jazyku. Odohrali sa už napríklad hry Medveď, Pytačky v roku 2016 či posledné v roku 2019 s názvom Faraóni.

V nedávnej minulosti sa v rokoch 1960 - 1969 dokonca každú nedeľu premietali filmy buď v budove školy, alebo neskôr už v kultúrno správnej budove, na čo si určite ešte viacero občanov spomína. 

Medzi významné akcie v obci, ktoré sa kedysi viac slávili, patria sviatky ako Medzinárodný deň žien a Sviatok práce. MDŽ sa napríklad v roku 1981 pripomenul spoločným posedením pri kultúrnom programe, kým na sviatok pracujúcich sa organizovali prvomájové sprievody v okresných mestách, teda aj v Bardejove. 

Veľmi zaujímavou akciou bolo Stretnutie Polianok ČSSR, ktoré vzniko  na podnet Miestneho osvetového strediska v Košickej Polianke. Prvý ročník sa konal v júli 1982, pričom sa z celkového počtu 14 Polianok zúčastnilo 13. Vyšnú Polianku reprezentovali 6 ľudia a program pozostával z kultúrnych vystúpení a športových súťaží. Druhé Stretnutie Polianok ČSSR sa konalo v roku 1983 v Sečovskej Polianke a trvalo 3 dni a našu obec zastupovali Jozef Franko, Vasiľ Roman a Ladislav Roman. Nakoniec sa ešte 3 ročník konal priamo vo Vyšnej Polianke v súčinnosti s Nižnou Poliankou a to v dňoch 7. - 9.6.1985. Zúčastnilo sa jej 9 ,,Polianok" a akcia sa podarila na výbornú.

Z ďalších kultúrno-spoločenských pudujatí, ktoré sa organizovali v obci spomenieme ešte akciu Folklórne slávnosti, ktoré sa konali pomerne pravidelne. V takom roku 2006 to bol už 15. ročník, ktoré boli vtedy organizované v rámci projektu ,,Dni rusínskych tradícií". Na pódiu sa vystriedali viacerí účinkujúci ako žiaci ZŠ z Nižnej Polianky, speváci ľudových piesní, hudobníci, tanečníci či humoristka Araňa z Jarovníc.Všetko bolo sprevádzane posedením pri prestretých stoloch. 

Samozrejme, popri kultúrnom živote prebieha aj ten športový. Napriek tomu, že v obci doteraz nie je žiadne ihrisko či iné športovisko, si občania s vedením obce vymysleli športové akcie. Dlhú tradíciu mala súťaž v stolnom tenise, ktorá sa konala v zimných mesiacoch a boli na to vytvorené dobré podmienky. Silnými hráčmi v roku 1981 boli Peter a Miroslav Lipnickí a Ján Ivančin, ktorí spolu tvorili družstvo a hrali aj v okresnej súťaži.

Významnou stavbou v obci bola zväzarmovská strelnica, pričom išlo o prvú takúto stavbu svojho druhu v okrese a jej slávnostné otvorenie bolo dňa 21.11.1982. Na počesť 40. výročia SNP sa v roku 1984 konala obvodová súťaž v streľbe z maloražky a vzduchovky. Strelnica mala dlhé roky svoje využitie, avšak v súčasnosti je už budova v zlom stave.

Novodobý život v dedine je už predsa len trochu iný čo súvisí s novými vymoženosťami, technológiami, dostupnosťou vecí, politickou situáciou, pracovnými možnosťami a pod. V rámci spomínaného kultúrno - spoločenského života sa tu zachovalo organizovanie divadelného predstavania, silvestrovské oslavy či cirkevný sviatok ,,kermeš" (odpust), ktorý po slávnostnej službe v chráme pokračuje poobede posedením v kultúrnom dome.

Bežný každodenný život obyvateľov je taký, ako to zvykne byť na dedine. Nakoľko je zloženie obyvateľstva prevažne vyššieho veku, títo seniori sa starajú hlavne o domácnosť, v pestovateľskej sezóne svojim záhradkám a poliam, resp. chovu domácich zvierat. Tí mladší a zamestnaní dochádzajú za prácou najmä do Bardejova, ale viacerí pracujú aj mimo okres alebo v zahraničí. Školopovinné deti navštevujú rôzne ZŠ buď v obciach Smilno, Zborov alebo v Bardejove, študenti sú v rôznych mestách Slovenska. V rámci dochádzania využívajú predovšetkým osobné autá, ale cez Vyšnú Polianku premáva aj autobus, v pravidelnom čase, no nie príliš často. Otočisko má v susednej obci Ondavka.

V obci sú vytvorené aj organizácie ako Pozemkové spoločenstvo obce Vyšná Polianka, tzv. urbár, založené v roku 1993, ktorého členovia sa pravidelne stretávajú na potrebných bežných schôdzach alebo na valnom zhromaždení. V obci nie je vlastné poľovnícke združenie, ale registrovaní poľovníci patria pod PZ Beskyd Nižná Polianka. Avšak dobrovoľné hasičstvo má veľmi dlhú tradíciu, prešlo si viacerými pomenovaniami a vystriedalo sa veľa členov. Aktuálne majú názov DHZO Vyšná Polianka a pozostáva z 26 členov.