Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.vysnapolianka.sk spravuje Obec Vyšná Polianka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vyšná Polianka

Adresa:
Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21
086 36 Nižná Polianka

IČO: 00322709

Všeobecné informácie: info@vysnapolianka.sk

Podateľňa: podatelna@vysnapolianka.sk
Starosta: starosta@vysnapolianka.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@vysnapolianka.sk

Kancelária obecného úradu: 
Telefón:
+421 54  479 91 30

Mobil: +421 903 908 595

E-mail: sekretariat@vysnapolianka.sk

Kompetencie:
Obec Vyšná Polianka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk