SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Regionálny územný systém ekologickej stability

 02.08.2022

Oznámenie verejnou vyhláškou

Na základe žiadosti z Okresného úradu Bardejov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, zverejňujeme Oznámenie verejnou vyhláškou - Územný systém ekologickej stability okresu Bardejov. Nakoľko sa začal proces schvaľovania tohto dokumntu, je možné sa k nemu vyjadriť, podať námietky alebo pripomienky a nahliadnuť do neho počas pracovných hodín na Okresnom úrade v Bardejove. Stanovená lehota je 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Celé znenie Oznámenia tvorí prílohu toho článku.

Dokument - Začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie " Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bardejov" - oznámenie verejnou vyhláškou, nájdete aj na webovom sídle Okresného úradu na ich úradnej tabuli:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=53&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis


Zoznam aktualít: