Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

 11.03.2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov žiadajú obce, aby zverejnili výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov na základe §34e zákona č. 229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce. 

Výzvy sú adresované vlastníkom lesných pozemkov, ktorí do zverejneniatejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, ale aj pre tých vlastníkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a svoje podania nedoplnili alebo neopravili. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >