Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácia o poskytnutí dotácie

 02.10.2022

Obec Vyšná Polianka informuje, že predložená žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci ,,Špecifikácie činností podpory na rok 2022" bola schválená. O podpore projektu a poskytnutí finančných prostriedkov rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky.

Názov projektu: Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka- vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2-1.

Ide o činnosť BV 3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu.

Výška poskytnutej dotácie na tento účel je: 123 130,00 €, spoluúčasť obce je min 5 %.

Poskytnutie finančných prostriedkov je možné až po uzatvorení písomnej zmluvy medzi žiadateľom (príjemcom dotácie) a Environmentálnym fondom.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >