Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 21.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesnéh pozemku). Týka sa územného obvodu okresu Bardejov od 21.6.2021 od 10:00 hod do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Celé znenie oznamu o zákazoch a povinnostiach fyzických osôb, vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesných pozemkoch si môžete prečítať v priloženom dokumente.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >