Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuálne opatrenia na Slovensku

 07.01.2021

Informujeme občanov o najnovších platných aktuálnych opatreniach ohľadom stále sa šíriaceho koronovírusu. Vieme, že sa často menia a aktualizujú, ale keďže tu máme nový rok 2021, s jeho príchodom sa stanovili prísnejšie opatrenia. Stále platí zákaz vychádzania - lockdown - s určitými výnimkami. Zatiaľ je stanovený termín ukončenia na 24.1.2021. Vláda SR taktiež schválila dňa 29.12.2020 návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. 

Zákaz vychádzania a obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • cestu na poštu, výdajné miesto internetových obchodov a iných obchodov,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 km od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku a materskej školy,
 • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia.

Ostatné aktuálne hygienické opatrenia platné od 1.1.2021 si môžete prečítať tu:

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-jan/


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >