Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 30.03.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

* Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Týka sa to hlavne lesných pozemkov a ich ochranných pásiem, t.j. 50 m od hranice lesného pozemku, v územnom obvode okresu Bardejov 

od 25.03.2022 od 12:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zároveň zverejňujeme aj Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi spolu s opatreniami k ochrane lesov pred požiarmi pre lesné spoločenstvá

Celé znenie oznamov si môžete prečítať v priložených dokumentoch.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >