Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

ORGÁNY OBCE VYŠNÁ POLIANKA

Starosta obce: Ľuboš Špik

Zástupca starostu obce: Peter Želinský

Poslanci obecného zastupiteľstva:
- Bc. Patrik Bilas
- Ľuboš Roman
- Peter Špik
- Jana Kavuľová

Kontrolórka obce: Ing. Mária Kosárová

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je v zložení:
Predseda: Peter Želinský
Členovia:
- Bc. Patrik Bilas
- Ľuboš Roman
- Peter Špik
- Jana Kavuľová

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres:  Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov k 1.1.2020: 109
Počet súpisných čísel: 65
Rozloha obce: 569 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1572